Câu hỏi thường gặp

Tổng hợp một số câu hỏi thường gặp ở Nhật Huy Mobi

Nhật Huy Mobi chuyên bán những gì?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

Nhật Huy Mobi có ship COD không?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

Nếu mua hàng ở tỉnh thì bao lâu nhận được?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

Sản phẩm tại Nhật Huy Mobi có nguồn gốc từ đâu?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

Các ngân hàng mà Nhật Huy Mobi sử dụng?

Đào Huy Việt – 0251002680146

Đào Huy Việt – 213329239

Đào Huy Việt – 31010001194206

Đào Huy Việt – 19032184957019

Đào Huy Việt – 103868272063

Đào Huy Việt – 060099570906

Đào Huy Việt – 6222205267039